Oseberg Services

Vi har laget en forklarende animasjonsvideo for Ektvedt As som skal vise blindsoner til store kjøretøy, da spesielt lastebil. Ekstremt viktig tema!

Filmen har sin hovedmålgruppe hos barn og unge, men vi tør påstå at dette er vel så viktig å tenke på for de voksne. En god grunn til at vi bruker animasjon er fordi dette appellerer spesielt godt hos de yngre. Animasjon er et godt verktøy for å lage en forklaringsvideo av et konsept, idé, produkt. Eller i dette tilfellet en video som skal skape mer bevissthet og kunnskap rundt dette med lastebiler, blindsoner og potensielt farlige situasjoner.

Tjenester:

Animasjon