GS Group

GSgroup tok kontakt med oss da de ønsket en video som viser frem en av deres løsninger – utstyrskontroll.

Utfordringen ble å forklare hva utstyrskontroll er samt. adressere noen kjente problemstillinger:

Utstyr som blir borte, Utstyr som ikke blir brukt og Utstyr som blir stjålet.

Videre ønsket de å vise frem installasjon, montering og at enhetene tåler det nordiske og tøffe klimaet. Til slutt ønsket de at vi skulle rette fokus på GSgroup sitt eget «mesh» nettverk. Valget falt på en animasjonsvideo. Animasjon er et godt verktøy for å lage en forklaringsvideo av et konsept, idé, produkt eller tjeneste. Klikkbar Media kom med forslag til manus, illustrasjoner og sekvenser, før vi til slutt landet på resultatet du ser her. Takk for oppdraget!

Tjenester:

Animasjon

Sett disse prosjektene?