Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestfold og Telemarks Fylkeskommune har over lengre tid hatt lite eller ingen fokus på de personene som ikke fullførte videregående i sitt fylke.

Kompetansebyggeren gir opplæring tilpasset voksne, og ved voksenrett får du den gratis.

Ved utarbeidelsen av denne kampanjen kombinerte vi video og bilde av ulike personer i ulik aldersgruppe. Av erfaring vet vi at video engasjerer og skaper godt blikkfang, men ettersom video ikke er tilpasset alle plattformer og formater spiller bilde en like så stor rolle i kampanjen.

Det ble utarbeidet flere tekster med samme budskap for å treffe målgruppene, dette fordi personene responderer ulikt ettersom hvordan teksten ser ut og oppbyggingen av den. Det ble totalt seks aktive annonser for å nå begge kjønn i en bred aldersgruppe. 

Tjenester:

Videoproduksjon
Design
Annonsering

Annonsering med video kombinert med bilder sørger for at vi treffer hele målgruppen